BST 1703, Studieenhet 2, Distribusjon og transport (DT)

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Distribusjon og transport, på side 46 i studieguiden.

Distribusjon og transport (DT) er delt inn i 4 deler, hvorav DT2–DT4 er hovedfokus.
på nettstudiegjennomføringen.

 • DT1 – Supply chain game
 • DT2 – Distribusjon og transport
 • DT3 – Kjøp av transporttjenester
 • DT4 – Kundeservice og Miljø og Logistikk

Lengde: 0:53

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 2, Del 1 Distribusjon og transport (DT 1) - Supply chain game

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Supply chain game, på side 46 i studieguiden.

Pensum

 • Moderne transportlogistikk, kapittel 17
 • Logistikkledelse, kapittel 3 og 9

Lengde: 1:09

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 2, Del 2 Distribusjon og transport (DT 2)

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Kapittel 2 Transportformer og godstyper fra side 47 i studieguiden, og avslutter emnet om
Kapittel 9 Transportoptimalisering.

Pensum

 • Moderne transportlogistikk kapittel 2, 3, 4, 5, 8 og 9

Lengde: 9:27

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 2, Del 3 Distribusjon og transport (DT 3) - Kjøp av transporttjenester

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Kjøp av transporttjenester, fra side 53 i studieguiden.

Pensum

 • Moderne transportlogistikk, kapittel 1, 6 og 7

Lengde: 17:14

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 2, Del 4 Distribusjon og transport (DT 4) - Kundeservice og Miljø og Logistikk

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Kundeservice og Miljø og Logistikk, fra side 65 i studieguiden.

Pensum

 • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 4 og 6
 • Logistikkledelse, kapittel 6
 • Moderne transportlogistikk, kapittel 10 og 11

Lengde: 12:39

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 3, Driftsledelse av logistikkprosesser (DL)

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Driftsledelse av logistikkprosesser, fra side 74 i studieguiden.

Denne studieenheten omtales som DL (Driftsledelse). Studieguiden vil først og fremst fokusere på å vise regneeksempler på noen utvalgte beregningsmetodikker. Enheten består av 4 deler, DL1-DL4.

Pensum

 • Logistics and Supply Chain Management
 • Logistikkledelse

Lengde: 5:32

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 3, Del 1 Driftsledelse av logistikkprosesser (DL 1) - Lagerstyring

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om lagerstyring, fra side 76 i studieguiden.

Pensum

 • Logistikkledelse, kapittel 3
 • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 5 og 12, appendiks A, B og C

Lengde: 13:59

 

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 3, Del 2 Operasjonsledelse av logistikkprosesser (DL 2) - Lagerstyring og prognostisering

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Lagerstyring og prognostisering, fra side 95 i studieguiden.

Pensum

 • Logistikkledelse, kapittel 3
 • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 5 og 12, appendiks A, B og C

Lengde: 10:47

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 3, Del 3 Operasjonsledelse av logistikkprosesser (DL 3) - Behovsplanlegging og MRP

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Behovsplanlegging og MRP, fra side 102 i studieguiden.

Pensum

 • Logistikkledelse, kapittel 3, 5
 • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 12 og 13

Lengde: 2:19

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 3, Del 4 Operasjonsledelse av logistikkprosesser (DL 4) - Distribusjonsstrategier

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Distribusjonsstrategier, fra side 103 i studieguiden.

Pensum

 • Logistikkledelse, kapittel 7
 • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 10

Lengde: 3:31

00:0000:00