BST 1703, Om studieguiden

December 5, 2016

 

Studieguiden er skrevet av Tormod Lunde og er lest inn av Elise Thu Johanessen.

 

BST 1703 - Innledning

December 5, 2016

I denne Podcasten starter med Innledning, fra side 5 i studieguiden, og avslutter med emnet om litteratur
på side 10.

Lengde: 8:18

 

00:0000:00

BST 1703 - Oppbygging av studieguiden og pensum.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Oppbygging av studieguiden og pensum, fra side 10 i studieguiden.

Lengde: 1:34

 

00:0000:00

BST 1703 - Litt grunnleggende innledende fagstoff.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Forsyningskjede, fra side 13 i studieguiden, og avslutter med emnet om Transport og distribusjon på side 23.

Lengde: 22:33

 

00:0000:00

BST 1703 - Effektive transportløsninger og kapasitetsutnyttelse.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Effektive transportløsninger og kapasitetsutnyttelse, fra side 24 i studieguiden.

Lengde: 2:58

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 1, Anskaffelse og innkjøp (AI)

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Anskaffelse og innkjøp, fra side 27 i studieguiden.

Anskaffelse og innkjøp (AI) er delt inn i 4 deler, og har aktuelle kapitler i tre av lærebkene:

  • AI 1 Innledning, innkjøpsfunksjoner, arbeidsomgivelser, anskaffelsesprosessen
  • AI 2 Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming
  • AI 3 Strategi, leverandørrelasjoner, leverandørklassifisering og målinger
  • AI 4 Forhandlinger og tilbudsevaluering

Lengde: 3:22

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 1, Del 1 Anskaffelse og innkjøp (AI 1) - Innledning, innkjøpsfunksjoner, arbeidsomgivelser, anskaffelsesprosessen.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Anskaffelse og innkjøp - Innledning, innkjøpsfunksjoner, arbeidsomgivelser, anskaffelsesprosessen, på side 28 i studieguiden.

Lengde: 4:03

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 1, Del 2 Anskaffelse og innkjøp (AI 2) - Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming, fra side 32 i studieguiden.

Pensum

  • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 8 og 15
  • Prinsipper for bedre innkjøp, kapittel 4, 5 og 6

Lengde: 3:21

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 1, Del 3 Anskaffelse og innkjøp (AI 3) - Strategi, leverandørrelasjoner, leverandørklassifisering og målinger.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Strategi, leverandørrelasjoner, leverandørklassifisering og målinger, fra side 34 i studieguiden.

Pensum

  • Prinsipper for bedre innkjøp, kapittel 7, 11 og 15

Lengde: 2:38

 

00:0000:00

BST 1703, Studieenhet 1, Del 4 Anskaffelse og innkjøp (AI 4) - Forhandlinger og tilbudsevaluering.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Forhandlinger og tilbudsevaluering, fra side 35 i studieguiden.

Pensum

  • Prinsipper for bedre innkjøp, kapittel 8, 9, 10 og 12

Lengde: 15:57

 

00:0000:00