BST 1703, Studieenhet 1, Del 2 Anskaffelse og innkjøp (AI 2) - Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming.

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming, fra side 32 i studieguiden.

Pensum

  • Logistics and Supply Chain Management, kapittel 8 og 15
  • Prinsipper for bedre innkjøp, kapittel 4, 5 og 6

Lengde: 3:21

 

00:0000:00