BST 1703, Studieenhet 1, Anskaffelse og innkjøp (AI)

December 5, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om Anskaffelse og innkjøp, fra side 27 i studieguiden.

Anskaffelse og innkjøp (AI) er delt inn i 4 deler, og har aktuelle kapitler i tre av lærebkene:

  • AI 1 Innledning, innkjøpsfunksjoner, arbeidsomgivelser, anskaffelsesprosessen
  • AI 2 Konkurranseformer, organisering av innkjøpsfunksjonen, forsyningsledelse og strategiutforming
  • AI 3 Strategi, leverandørrelasjoner, leverandørklassifisering og målinger
  • AI 4 Forhandlinger og tilbudsevaluering

Lengde: 3:22

 

00:0000:00